၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၇ ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

2017 By-Election
အစီရင်ခံစာရယူရန်

စီမံကိန်းအကျဉ်း

စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်
စီမံကိန်း ကာလ
စီမံကိန်း ဧရိယာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 

 • လှိုင်သာယာမြို့နယ်
 • ကောမှူးမြို့နယ်
 • အလုံမြို့နယ်
 • ကြည်းမြင်တိုင် မြို့နယ်
 • ကမာရွတ်မြို့နယ်
 • လှိုင်မြို့နယ်
 • လသာမြို့နယ်
 • လမ်းမတော်မြို့နယ်
 • ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 

 • မုံရွာမြို့နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်

 • ကြေးသီးမြို့နယ်
 • မိုင်းရှူးမြို့နယ်
 • ကျိုင်းတုံမြို့နယ်
 • ညောင်ရွှေမြို့နယ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

 • ကျောက်တံတား မြို့နယ်
 • ညောင်လေးပင်မြို့နယ်

မွန်ပြည်နယ်

 • ချောင်းဆုံမြို့နယ်

ကယားပြည်နယ်

 • ဖရူဆိုမြို့နယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

 • အမ်းမြို့နယ်
စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့်အဖွဲ့အစည်း
 • ငြိမ်းချမ်းမျှတလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (Peace & Justice Myanmar -PJM)
 • ဒါနရှေ့ဆောင် (မြန်မာ) (Charity Oriented Myanmar)
 • Hornbill Organization (HBO)
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အားစောင့်ကြည့်လေ့လာရန် ကာလရှည်/တို စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ နေရာချထားမှုပုံ