၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အား စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုဆိုင်ရာ ကနဦးတွေ့ရှိချက်များအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ၊ (၂) ရက္ေန႔ ၊ PARKROYAL Hotel တြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမွ်တလူမႈအဖြဲ႔အစည္း - Peace & Justice Myanmar (PJM) , ဒါန-ေရွ႔ေဆာင္ျမန္မာ - Charity-Oriented Myanmar (COM) ႏွင့္ ေအာက္ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႔စည္း - Hornbill Organization (HBO) တုိ႔ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ကနဦးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

ယခု အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိေအာင္ျမင္စြား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ႔ၾကေသာ ဒါန-ေရွေဆာင္ျမန္မာ (COM) ႏွင့္ ေအာက္ခ်င္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (HBO) ၊ သက္ဆုိင္အဖြဲ႔၏ ကုိယ္စားျပ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ကူညီးပံ့ပုိးၾကသူမ်ား အားလုံးအကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္လုံးတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ကူညီပံ့ပုိးေပးၾကေသာ PJM မွ ၀န္ထမ္းမ်ား အား လုံးကုိ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားလုိပါသည္။

 

### ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစုံအား ေအာက္ပါလင့္ တြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။

https://www.peaceandjusticemm.org/wp-content/uploads/2017/04/Preliminary_Finding_Report_MM.pd

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *