၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အား စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုဆိုင်ရာ ကနဦးတွေ့ရှိချက်များအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ၊ (၂) ရက္ေန႔ ၊ PARKROYAL Hotel တြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမွ်တလူမႈအဖြဲ႔အစည္း – Peace & Justice Myanmar (PJM) , ဒါန-ေရွ႔ေဆာင္ျမန္မာ – Charity-Oriented Myanmar […]

၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ဧပြီ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အကြိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

၂ဝ၁၇ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန့တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အႀကိဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိေပးရွင္းလင္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္ေန႔က Rark Royal ဟုိတယ္ ပတၱျမားခန္းမ(၅) တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မိမိတို့၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တလူမႈအဖြဲ႔အစည္းနွင့္အတူ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ အဖြဲ႕အစည္း ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာက […]