Advocacy For Change

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္း (၇) ဖြဲ့ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြ့ဆုံေဆြးေႏြး

Posted on

ဧျပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ ၊နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ရုံး ၊ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာင္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား Peace & Justice Myanmar (PJM) အပါအ၀င္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း (၇) ဖြဲ႔ တုိ႔သည္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မ်ားအား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

Election Observation

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အႀကိဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

Posted on

၂ဝ၁၇ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန့တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အႀကိဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိေပးရွင္းလင္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္ေန႔က Rark Royal ဟုိတယ္ ပတၱျမားခန္းမ(၅) တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မိမိတို့၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တလူမႈအဖြဲ႔အစည္းနွင့္အတူ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ အဖြဲ႕အစည္း ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာက ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္နွင့္ ေအာက္ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းက ဆလိုင္းေဘြ႐ိုးဆန္တို႔မွ ပူးေပင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေျကာင္းအရင္း၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။